تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

دانلود تحقیق بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعالشناسه محصول: 539543
موجود

دانلود تحقیق بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6500تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال

دانلود تحقیق بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال

دانلود تحقیق بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال

دانلود تحقیق بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال

دانلود تحقیق بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال

 

چکیده                                                                                                 1

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                        2

مقدمه                                                                                        3

بیان مسئله                                                                                4

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                             5

اهداف تحقیق                                                                                       6

فرضیه تحقیق                                                                                      7

تعاریف عملیاتی و نظری و واژه ها و مفاهیم                                          7

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                                                         9

تعریف بازی                                                                              10

بازی آزادانه انتخاب میشود                                                                   14

مراحل متفاوت بازی کودکان                                                                 15

بازی های نمایشی                                                                      16

پیشرفت ذهنی در بازی                                                                         17

عوامل موثر در بازی                                                                            18

ویژگی های فردی                                                                       19

هوش                                                                                       22

محیط                                                                                        24

عامل تغذیه و بهداشت                                                                           25

کاربرد بازی در درمان                                                                         26

بازی درمانی چیست                                                                             31

بازی درمانگر کیست ؟                                                                         33

اتاق بازی درمانی                                                                       37

شاخصه های یک اتاق بازی درمانی عبارتست از                                              37

وسایل اتاق بازی درمانی                                                            38

نمونه هایی از بازی های آموزشی بر اساس نظریه (گانیه )                      40

بازی آشنایی با اعضاء بدن                                                                   41

 

بازی اسم من چیست ؟                                                                         43

بازی عمو زنجیر باف                                                                           44

تابلو سازی                                                                               45

بازی توپ و سبد                                                                        46

بازی و رشد جسمانی                                                                           51

بازی و رشد اجتماعی                                                                           52

طبقه بندی بازی از دیدگاه پیاژه                                                             53

انواع بازی درمانی                                                                      54

شیوع بیش فعالی                                                                        57

انواع بیش فعالی                                                                         58

نوع ترکیبی                                                                                60

درمان                                                                                                 61

راهنمایی هایی برای آموزگاران                                                             62

فصل سوم : روش تحقیق                                                            64

جامع مورد تحقیق                                                                       65

روش نمونه گیری                                                                      65

ابزار اندازه گیری در تحقیق                                                                   66

روش آماری                                                                                       67

روش تحقیق                                                                              67

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                                 68

مقدمه فصل چهارم                                                                     69

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنی ها                                                        70

فرمول                                                                                                71

جدول 2-4 مقایسه بازی درمانی                                                            72

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                            73

بحث و نتیجه گیری                                                                     74

پیشنهادات                                                                                 76

محدودیت ها                                                                              77

منابع و ماخذ                                                                                       78

 

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی بازی درمانی و درمان کودکان بیش فعال حدود سنی 7 ساله شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده در تحقیق حاضر عبارت است از اینکه بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال تاÙ’ثیر دارد.جامعه مورد پژوهش حاضر دانش آموزان حدود سنی 7 ساله شهرستان ابهر تشکیل داده که 24 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند که مشکل بیش فعالیدارند و بازی درمانی مثل بازی پازل یا ساختن خانه های سازمانی و وسایل بازی دیگر مورد آزمون قرار گرفته اند که از این دانش آموزان که بصورت تصادفی انتخاب شده اند میتوان گفت که بازی درمانیتاÙ’ثیر بسزایی در درمان بیش فعالی دارد به علت اینکه Fبدست آمده برابر 367/12 از جدول 671/5 با درجه آزادی 22 در سطح مفیداری 05/0 بزرگتر است پس میتوان گفت که فرض سفر رد شده است و بازیدرمانی در درمان کودکان بیش فعال نقش بسزایی دارد.

«فصل اول»

کلیات تحقیق

مقدمه:

موضوع کودکان بیش فعال در این مبحث بیشتر خلاقیت رشد قوای ذهنی،هوش،و واکنشهای حرکتی کودکان و نوجوانان و روشهای تربیتی و آموزشی آنهاست که از نظر یک روانپزشک یا مشاور راهنمایی حائذ اهمیت است،اگرچه جنبه های تخصصی روانپزشکی مورد نظر نیست ولیدر ضمن بحث سعی خواهد شد علائمی از این اختلالات بطور خلاصه بیان شود و بطور کلی دستگاه عصبی کودک به درجه رشد و کمال بزرگسالان نرسیده و چون رشد ادامه دارد و به عبارت دیگر در حال تغییر و تحول است،لذا رفتار نیز به همین منوال در تحول خواهد بود. در کودکان بیش فعال همان طور که از اسمش پیداست،واکنشها و ویژگیهایخاص دارند و چون کودک رشد فکری و حرکتی بالایی با حرکات و رفتار خود نشان میدهد،لذه نمیتواند به رفتارهای خود کنترل داشته باشد و یا اگر عمل خلافیاز او سر بزند  بیتفاوت از او عبور میکند.کودکان در مقابل فشارات زندگی،واکنشهای نسبتاً سریع نشان میدهند و به همان سرعت هم وقتی فشارهای زندگی از بین برود،بهبود میابند.از آنجاکه وابسته و متکیبه دیگران هستند و در واقع از نظر شخصیتیهم در حد متعادل هستند،لذا در مقابل فشار و ناراحتی تنها کاریکه انجام میدهند نشان دادن حرکات مختلف از خود هستند و بطوری میتوان گفت که اصلاً نمیتوانند رفتار و اعمال خود را کنترل کنند.پس اینگونه اختلالات حرکتی در کودک وسیله قدرت بیان است و اگر کودک سن کمتری داشته،در ارتباط با بزرگسالان بیشتر در زحمت بوده است.بطور خلاصه قدرت بیانیو حرکتی و زبانیکودک در کودکان بیش فعال ممکن است ناشیاز احساساتی مثل ترس و اضظراب و احساس محدودیت و شکست باشد و این موارد باعث اختلالات دیگری از جمله؛امتناع از رفتن به مدرسه و بهانه گیریشود.

در روانشناسیکودکان،کودکان بیش فعال اختلالات ناشیاز نارسایی در حفظ تعادل اعضاء و رفتار و حرکات در بین کودکان است و آموزش های حرکتی و رفتاری برای این دسته از کودکان لازم است تا بتوانند به حد متعادل،از خود رفتارهاییرا نشان دهند.لغت بیش فعال اصولاً یک اصطلاح آموزشی است و به عهده مریبان آموزش و پرورش و مشاوران راهنمایی است که در زمره اولین کسانی هستند که با مشاوره رفتاری میتوانند رفتار و حرکات کودکان را مورد بررسی قرار داده و با آنها به حل این رفتار بپردازند.(میلانی فر  1385).

بیان مسئله

تاکنون اصطلاحات و اسامیزیادیبرای این نوع کودکان بکار رفته و میرود.یکی از اصطلاحاتی که هنوز رایج است،کودکان بیش فعال است که بیشتر جنبه حرکتی و رفتاری داشته و به اختلالات . نابهنجاریهای عصبی و روانی بستگیندارد.اصطلاح بیش فعال قدری جدیدتر بوده و بنابر توصیه کنگره بین المللی روانپزشکی پاریس از سال 1960 به جای اصطلاح کودکان غیر عادی و شیطان،بیش فعال بکار رفت.اصطلاحات بیش فعال به این دلیل گسترده تر شده که به اختلالات حرکتی در رفتار کودکان که ممکن بود به واکنشهاییمنجر شود که در برابر محیط نامناسب از خود نشان دهد یا اصطلاح بیش فعال که هرآن ممکن است کودک با حرکاتی  که انجام دهد مشکلات خطرناک دیگریرا پیش رو آورد و حرکات نا متعادل و نا همخوان در کنار همدیگر یکی از خصوصیات این کودکان است که تمام این مسائل چه مشکلات خانوادگی و یا نوع رفتار والدین با فرزندان بستگی دارد ولیمسئله ایکه میتوان این بیش فعالیرا در کودکان کاهش داد مواردی مثل بازیکنترل رفتار و حرکات کودکان و همینطور آموزش دادن است که با روشهای جدید و مدرن در کاهش حرکات و رفتار این کودکان نقش بسزایی میتوان داشت.سرگرم کردن کودک با کارهاییمثل درست کردن پازل و یا نقاشی،خود میتواند حرکات او را کنترل کند و باعث شکوفایی حس هایدیگر کودک شود.

سوال مسئله:آیا بازیدرمانی در درمان بیش فعالیکودکان تاثیر دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

مسئله کودکان بیش فعال یا به اصطلاح کودکان پر جنب و جوش از لحاظ رشد قوایحرکتی موضوع تازه و جدیدی نیست،بلکه در هر دوره و زمان افرادی در اجتماع وجود داشته اند که از نظر فعالیتهای ذهنی در حد طبیعی نبودند،بخصوص از روزی که بشر زندگی اجتماعی را شروع کرده،موضوع کسانی که به عللیقادر نبوده اند خود را با اجتماع هماهنگ سازند مطرح بوده است.اجتماع برای مصلحت،تعصب یا سالم سازیبعضیاز این افراد را تحمل کرده،عده ایرا محبوس میساخت یا به مرگ محکوم مینمود.از مجموعه مدارک بدست آمده چنین استنباط میشود که تا قرن هجدهم این افراد مورد توجه اطراف نبوده و حتی پزشکان از پذیرفتن و درمان آنان خودداری میکردند،اگرچه بعدها مشخص شده است که این کودکان بیش فعال ممکن است به علت مشکلاتی در خانواده و یا عدم توجه والدین(پدر و مادر)بوده،این کودکان باعث وجود این مشکل شده اند و همینطور عدم توجه والدین به رفتارهای کودک و حرکات آن در اوایل سنین کودکی میتوانست کودک را به اوج مشکل نرساند که امید است با ارائه اینگونه تحقیقات بتوانیم شیوه هایمناسب جهت حل این مشکلات را پیدا کنیم و همینطور بتوانیم راههای درست و مناسب جهت کاهش بیش فعالیکودکان را در سنین مختلف اجرا کرده تا کودکان هم بتوانند با رفتار متعادل در جامعه حضور پیدا کنند.

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر اینست که آیا بازی‌درمانی در درمان کودکان بیش فعال نقش مؤثری دارد یا نه،اینکه آیا بازی کردن با کودکان و نشاندن آنها بعلت بازی با چیزی و یا کسی در حرکات و خلاقیت آن نقش مؤثری خواهد داشت یا نه؟،و همین بیان این مطلب که بازی در شخصیت سازی و رشد کودک تاÙ’ثیر فراوان دارد.بازی وسیله کسب تجربه های پر ارزشی است که کودکان در خلال آن از جهت احساسی‌،اجتماعی و روانی‌ رشد میکنند و این که الگوهای رفتاری آنان در بازی شکل میگیرد و این الگوها در سراسر عمر کودک سرمشقی مفید برای او خواهد شد.کودک  به مرور بازی،الگوهای بیشمار و در هم پیچیده و ظریف زندگی آدمی‌ را در می‌ یابد و آن را تجربه و تمرین میکند و رابطه میان این الگوها را میبیند تا آنها را فرا گیرد.و یکی از راههای‌ این تحقیق،استفاده از بازی‌ درمانی برای درمان کودک است تا بتوان مشکلات رفتاری کودکان را شناخت.

فرضیه تحقیق

1-بازی درمانی‌ در بین کودکان بیش فعال نقش مؤثری دارد.

تعاریف عملیاتی‌ و نظری‌ و واژه ها و مفاهیم

بازی‌درمانی:هر نوع فعالیتی که توسط کودکان به منظور تفریح انجام گیرد،بازی‌نامیده میشود و بازی عبارتست از فعالیتی‌ که افراد با میل و رغبت در اوقات فراغت انجام میدهند که بازی‌ درمانی‌ هم مفهومی است که روانشناس برای‌ حل مشکل خود از فعالیتهای کودک با میل و رغبت میتواند انجام دهد استفاده میکند تا مشکلات حرکتی و رفتاری را بتواند تحت کنترل قرار دهد.(میلانی‌فر  1385).

بازی‌درمانی‌ روشی است که بوسیله آن ابزارهای طبیعی‌ بیان حالت کودک است یعنی بازی‌ به عنوان مقصد درمانی وی بکار گرفته میشود تا به کودک کمک کند فشارهای احساسی‌ خویش را تحت کنترل قرار دهد.(اینترنت)

بیش فعالی:به حالتی دلالت میکند که در آن کودک به نحو مفرط و بیش از اندازه فعال و پر جنب و جوش است.تحریک زیاد این کودکان نه تنها خود آنها بلکه اطرافیان،همکلاسیها،اولیای مدرسه را دچار مشکل میکند.از هر 100 کودک، 5 کودک میتواند به بیش فعالی‌ مبتلا شود.پسران 3 برابر بیشتر از دختران در معرض ابتلا هستند. اغلب این مشکلات قبل از 7 سالگی‌ آغاز میشود و ممکن است والدین تا وقتی که فرزندانشان بزرگتر شده متوجه مشکل او نگردند.علائم بیش فعالی عبارتند از:مشکل در توجه،فعالیت بیش از حد،انجام عمل قبل از فکر کردن و حرکات تکانشی‌ مانند بالا و پایین پریدن بیش از اندازه.(اینترنت)

«فصل دوم»

پیشینه و ادبیات تحقیق

تعریف بازی

هر نوع فعالیتی که،توسط کودکان به منظور تفریح انجام گیرد،بازی‌نامیده میشود.

مربیان ورزش از بازی‌ تلقی‌ جامع تری  دارند.آنها معتقدند که (بازی‌عبارتست از فعالیتی که افراد با میل و رغبت در اوقات فراغت انجام میدهند.)

بر خلاف نظریات گذشتگان که بازی را تنها وسیله ای‌برای اتلاف انرژی مازاد بدن می‌دانستند،کودکان به هنگام بازی بخشی‌ از نیروی‌ ذهنی و بدنی‌ خود را بکار میبرند،وبازی‌ را بخشی‌ از زندگی‌خویش به حساب می‌آورند اما نباید این نکته را فراموش کرد که کودک از انجام این فعالیت لذت می برد.

در یک فرهنگ لغت 10 معنای متفاوت برای واژه - در جایگاه اسمی –و 24 معنای‌ متفاوت برای‌ واژه(بازی‌کردن)- در جایگاه فعلی‌ - دیده میشود.اما بنظر میرسد که واژه (بازی) برای‌ افراد مختلف،کاربردهای متفاوتی را دارد.برای‌روشن شدن این مبحث به مثالهای ذیل توجه نمائید:

1-  مادری ‌که از سرو صدای فرزندش به ستوه می آید فریاد میزند:"برو بیرون،اینقدر اذیتم نکن،برو بازیتو بکن".این مادر به فرزندش می‌فهماند که من مشغول هستم و شما نیستید.کار من با اهمیت است و مار شما بی‌اهمیت است.متاÙ’سفانه دیدگاه اکثر مادران بدین صورت است.

2-  در یک کلاس معلم به شاگردانش میگوید:"بجای بازی‌ پشت میزاتون فقط باید درس بخونید."

3-  بازدید کننده ای‌ - از کلاس درس یک دبستان –هنگامی‌ که دانش آموزان کلاس را ترک میکنند به دانش آموزان میگوید:"شما آنقدر چیزهای جالب توجه برای بازی کردن دارید که من مایلم مجدداً به مدرسه شما بیایم و شما را ملاقات کنم".

دانش آموزان ناراحت میشوند و اعتراض مینمایند"ما داریم کار میکنیم بازی‌ نمیکنیم".در این مثال،بازی با کار متفاوت است اما ما نمیتوانیم این نکته را بیان نمائیم که بازی متضاد کار است.

اگر یک کودک خردسال را در هنگام بازی با دقت بسیار مشاهده نمائید،در میابید که کودک با دقت تمام با اسباب بازی خود بازی میکند.از دیت هایش با مهارت بسیار استفاده میکند و نشان میدهد که مشغول استدلال است.از یک فرضیه به سوی‌ فرضیه دیگری حرکت مینماید.

در حقیقت رفتار او همانند یک فرد بزرگسال است که در حال انجام دادن یک پروژه تحقیقاتی است.

در قرن اخیر فیلسوفان و روانشناسان همواره در صدد بوده اند که در پیرامون فعالیتهای کودکان به کشف حقایقی‌ نائل گردند.آنان دریافتند که راههای‌ بسیاری برای‌ مشاهده کودکان،در هنگام بازی‌ وجود دارد و در موقعیتهای متفاوت،باید از روشهای مناسب با آن استفاده کرد،زیرا هر شیوه ای‌ ارزش خاص خود را دارد.اگر فردی‌ تمایل دارد به صورت محسوس به بازی‌ نظر افکند،نخست باید از راهکارهایی‌ که صاحب نظران در این زمینه مطرح کرده اند آگاهی داشته باشد.

اگر در اندیشه آنها هستند که فرزندان شما از شخصیت کاملی‌ برخوردار شوند و در آینده نزدیک به دیدگاه های‌ سنجیده دست یابند.باید آنها،مراحل مختلف رشد را بخوبی‌ طی‌نمایند.اگر در طی مراحل از رشد ،کودک رشد مطلوب را کسب نماید و دوران کودکی‌ رضایت بخشی را سپری کند،آنگاه بصورت فردی شاد و سرزنده به زندگی‌ مسرت بخش خویش ادامه داد.

یکی از راههایی‌ که در این مرحله از رشد ممکن است به نحو موفقیت آمیزی حاصل شود برخورداری از فرصت کافی برای‌بازی آزاد است.

شاخصه های ذیل در بازی کودکان تاÙ’ثیر بسزایی دارد.

1-  نگرش های والدین و معلمین

2-  ویژگی های مسکن کودک:نظیر سکونت در آپارتمان ها،خانه های‌حیاط دار

3-  ترافیک خیابان ها

4-  تنش های فزاینده ای‌ که والدین تحت تاÙ’ثیر آنها زندگی می‌کنند.

دوران پیش از دبستان ف برای‌ والدین مسائلی ایجاد میکند،زیرا کودکان باید سرگرم شوند و از امکانات بازی‌ استفاده نمایند.اما راههایی‌ وجود دارد که والدین می‌توانند شرایط مناسبی را برای کودکان پیش از ورود به دبستان فراهم آورد.

*نظرات متخصصان تعلیم و تربیت در پیرامون بازی

تاکنون نظریات بیشماری،‌پیرامون بازی‌کودکان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما با این وجود ما نمیتوانیم یک تعریف جامع را برای بازی کودکان بیابیم،زیرا بازی‌ خون جاری در رگ های‌ زندگی کودکان است.

برای‌ آشنایی‌ با دیدگاههای نظریه پردازان به تعاریف ذیل توجه نمائید:

ماریا مونته سوری‌: "بازی‌ حرفه کودک است"

جان دیویی‌: "بازی‌چیزی است که در حال انجام دادن از آن لذت می‌بریم.اما کار چیزی است که پایان آن خوشایند میباشد."

زیگموند فروید: "بازی‌ موقعیت هایی‌ را فراهم می‌ آورد که عواطف،بطور واضح بیان شده و همچنین رشد پیدا کنند."

ژان پیاژه: "آیا این بازی نیست که به کودک اجازه میدهد تا نشانه ها را جایگزین واقعیت های زندگی‌ کند؟"

ویگوتسکی:‌ "بازی به رشد و پیشرفت روز افزون کودک کمک میکند."

بازی‌ باعث میشود تا کودک،رفتارهای غیر عادی خود را بهتر کنترل کند.همچنین کودک را ناگزیر میکند تا ماهیت اشیاء را درک کند و این امر موجب میگردد کودک تفاوت خیال و واقعیت را دریابد.

آیا کودکان،تنها به این علت به بازی‌ کردن می‌پردازند که از بازی لذت می‌ برند؟آیا کودکان،تنها به خاطر تشویق معلمان به بازی کردن می پردازند؟

*بازی‌ آزادانه انتخاب میشود.

آیا کودکان میتوانند،آنچه را که دوست دارند انتخاب نمایند؟آیا آنها اجازه دارند بر اساس عقاید خودشان بازی کنند و محل های‌مناسب آموزشی را خودشان ترتیب دهند؟

بازی‌ یک عملکرد هدفمند است.کودکان در هنگام بازی احساس رضایت میکنند،حتی اگر این بازی نتیجه ای‌ هم نداشته باشد،کودکان از بازی کردن لذت میبرند.

مربیان در هنگام برگزاری بازی ها باید به این نکته توجه داشته باشند که کودکان حق انتخاب داشته باشند.به عنوان مثال:از کودک بپرسد:آیا قصد داری با لگوهایت یک خانه بسازی یا یک مدرسه؟.این رفتار نا مناسب مانع از تصمیم گیری کودک میشود و قدرت انتخاب او را محدود میکند.

*مراحل متفاوت بازی کودکان

محققین عقیده دارند که بازی‌ از مراحل تکاملی‌ مختلفی‌ میگذرد.

1- بازی‌ کاربردی‌ و کشف اعضای‌ بدن:فعالیتهای‌ تکراری و ساده که در آن کودک اعضای بدن خود را لمس و نکاتی را یاد میگیرد؛به عنوان مثال:هنگامی که کودک با انگشتان خود بازی میکند و یا آنها را می‌فشارد و یا زمانی که او خمیر بازی‌ را بصورت لوله در می‌آورد.

2- بازی‌ ساده:بازی‌ هایی‌ که دارای هدف و منظور خاصی باشند بازی های سازنده میشود.مانند:ریختن آب برای‌پر کردن سطل

3- بازی های نمایشی(دراماتیک):که در این بازی ها کودک انجام کاری‌ را نشان میدهد و سعی بر یادگیری کاربرد آنها میکند.

4- بازی‌های قانون مندانه:این بازی ها برای‌ کودکان خردسالانه مناسب نیستند اما برای کودکان بزرگسال مناسب است. برنامه های رقابتی در این بازی ها توسعه بیشتری پیدا میکند.


نوع فایل : docxتعداد صفحه : 76

خرید آنلاین


سایر محصولات

دانلود تحقيق بررسي تاثير بازي درماني در درمان کودکان بيش فعال


دانلود تحقيق بررسي تاثير بازي درماني در درمان کودکان بيش فعالدانلود تحقيق بررسي تاثير بازي درماني در درمان کودکان بيش فعال چکیده               

ادامه مطلب  
پروژه ویژگی های تکنولوژی نوین رسانه ای و ارتباطی و نظریه های آن


پروژه ویژگی های تکنولوژی نوین رسانه ای و ارتباطی و نظریه های آن در حجم 88 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:نظریه‌های ارتباطی رویكردهای غالب در بررسي تأثیرات اجتماعی و روانی رسانه‌های

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق بازي و بازي درماني


بازي وسیله ای طبیعی برای بیان و اظهار خود است، آدلر1 روانشناس معروف در سال 1937 می گوید: هرگز نباید به بازيها به عنوان روشی برای وقت کشی نگاه کرد. لندرث2 در سال 1995 اظهار می دارد که بازي برای کودک مساوی با صحبت کردن برای یک بزرگسال است، بازي و اس

ادامه مطلب  
پاورپوینت فوق العاده تکنیک های بازي درماني


بازي ابزاری برای ابراز نیازها، احساسات و افکار در کودکان می باشد. هدف از این فایل معرفی تکنیک های مختلف بازي درماني برای استفاده های بالینی و معرفی ارزش درماني بازي می باشد. در این پاورپوینت به تبین ویژگی های عمده روش با

ادامه مطلب  
نقشه های GIS نقاط بیمارستانها و مراکز درماني شهر اردبیل


  نقشه های GIS نقاط بیمارستانها و مراکز درماني شهر اردبیلنقشه های GIS نقاط بیمارستانها و مراکز درماني شهر اردبیلنقشه های GIS نقاط بیمارستانها و مراکز درماني شهر اردبیل نقشه های GIS نقاط بیمارستانها و مراکز درماني

ادامه مطلب  
بازي درماني


عنوان: بازي درمانيقالب بندی: WORDتعداد صفحات: 42این تحقيق در مورد بازي درماني می باشد که تعریف ، تاریخچه ، اهمیت ، اصول و انواع بازي درماني را مورد بررسي قرار می دهد. این تحقيق به دانشجویان رشته های روانشناسی ، علوم تربیتی و دیگر رش

ادامه مطلب  
تحقيق ورزش هندبال


تحقيق ورزش هندبال در حجم 47 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: وقت بازي(2:1) وقت عادی بازي برای تمامی تیمهایی که 16 سال به بالا دارند در دو نیمه و هر نیمه به مدت 30 دقیقه است که در بین آن 10 دقیقه استراحت داده می شود. وقت عادی بازي ب

ادامه مطلب  
بررسي میزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پیش فعال سنین 5 تا 7 سال استان تهران-تعداد صفحات 181 ص


پایان نامه و تحقيق در مورد بررسي میزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پیش فعال سنین 5 تا 7 سال استان تهران-تعداد صفحات 181 صاستاد:چكیدهپژوهش به بررسي میزان تأثیر

ادامه مطلب  
پروژه بررسي کارآمدی بازي درماني رفتاری – شناختی بر کاهش نشانه های پرخاشگری کودکان پسر 11 – 8 ساله مبتلا به اختلال سلوک. doc


        نوع فایل: wordقابل ویرایش 95 صفحه مقدمه: بازي وسیله ای طبیعی برای بیان و اظهار خود است، آدلر1 روانشناس

ادامه مطلب  
بررسي میزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پیش فعال سنین 5 تا 7


بخشی از متن اصلی : فهرست عناوینفصل اول             1مقدمه     2بیان مسئله           

ادامه مطلب  
logo-samandehi